top of page

Algemene voorwaarden

Aankomst: Na 16h00 of in overleg.

Vertrek: Tot 10h00 of in overleg.

 

Niet roken in de woning.

 

Geen huisdieren in of rond de woning.

 

Geen feestjes of evenementen in of rond de woning.

Gratis annuleren kan gedurende 48 uur na het maken van de reservering.

 

Vanaf 48 uur na het maken van de reservering betaalt de gast de totaalprijs van de reservering als hij/zij annuleert.

 

Als de gast niet komt opdagen, dan betaalt hij/zij de totaalprijs van de reservering.

 

Hieronder wordt uitgelegd hoe annuleringen worden afgehandeld wanneer zich na het reserveren onvoorziene gebeurtenissen voordoen waarop je geen invloed hebt en waardoor het praktisch niet haalbaar of zelfs illegaal is om je reservering te voltooien. 

 

Wanneer deze voorwaarden annulering toestaan, hebben die voorrang op de annuleringsvoorwaarden van de reservering. Gasten die worden getroffen door een gebeurtenis die onder deze voorwaarden valt, kunnen hun reservering annuleren en, afhankelijk van de omstandigheden, een terugbetaling in reistegoed ontvangen.

 

Onvoorziene gebeurtenissen zijn:

 

Wijzigingen in de reisvereisten van de overheid. Onverwachte veranderingen aan de eisen die een overheidsinstantie aan een paspoort of visum stelt, waardoor de reis naar de bestemming onmogelijk wordt. Kwijtgeraakte of verlopen reisdocumenten of andere persoonlijke omstandigheden in verband met de reistoestemming van gasten vallen hier niet onder.

 

Afgekondigde noodsituaties en epidemieën. De overheid heeft lokaal of nationaal een noodsituatie, epidemie, pandemie of noodsituaties in verband met de volksgezondheid afgekondigd.

 

Reisbeperkingen van de overheid. Reisbeperkingen die een overheidsinstantie heeft opgelegd en waardoor reizen naar, verblijven in of terugkeren vanuit de locatie van de accommodatie onmogelijk of verboden is. Dit geldt niet voor niet-bindende reisadviezen en soortgelijke richtlijnen van de overheid.

 

Militaire ingrepen en andere vijandelijkheden. Oorlogsdaden, vijandelijkheden, invasies, burgeroorlog, terrorisme, explosies, bombardementen, opstanden, rellen, oproer en maatschappelijke onrust.

 

Natuurrampen, grootschalige uitval van essentiële nutsvoorzieningen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's en andere ernstige en abnormale weersomstandigheden. Dit geldt niet voor weers- of andere natuurlijke omstandigheden die met enige regelmaat op een bepaalde locatie voorkomen, bijvoorbeeld hevige regenval.

 

Deze voorwaarden staan alleen annuleringen toe voor de hierboven beschreven situaties. Al het andere is uitgesloten. Voorbeelden van situaties waarvoor deze voorwaarden annuleringen niet toestaan, zijn: aldanniet onverwachte ziekte of letsel; overheidsverplichtingen zoals juryplicht, verschijning in de rechtbank of militaire taken; reisadviezen of andere overheidsrichtlijnen (die niet voldoen aan een reisverbod); annulering of verzetten van een evenement waarvoor de reservering is gemaakt; vervoersverstoringen die geen verband houden met een gedekte gebeurtenis, zoals wegafsluitingen, evenals annuleringen van vluchten, treinen, bussen en veerboten.

 

In alle gevallen moet je documentatie kunnen verstrekken waaruit blijkt hoe de gebeurtenis jou of je reservering heeft beïnvloed.

bottom of page